Schijvenaars & Aerts
advocaten

Kosten

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek met de advocaat worden ook de kosten van de te verlenen rechtsbijstand besproken. Indien u als particulier rechtsbijstand wenst van een van onze advocaten, hangen de kosten af van de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of niet. Ondernemers komen niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking, behalve indien de voortzetting van het bedrijf afhankelijk is van de gevraagde rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. De overheid vergoedt dan een groot deel van uw kosten. Afhankelijk van het inkomen en vermogen betaalt u eenmalig aan de advocaat een eigen bijdrage. Dit is een vast bedrag. Voor meer informatie over de inkomens- en vermogensnormen en de hoogte van de eigen bijdrage kunt u terecht op de volgende website

Geen gefinancierde rechtsbijstand

Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand rekenen de advocaten van Schijvenaars & Aerts Advocaten een uurtarief van € 175,00 exclusief 21% B.T.W. (€ 211,75 inclusief 21% B.T.W.). Tussen u en uw advocaat kan ook een andere afspraak worden gemaakt, bijvoorbeeld gezien het financiele belang van de zaak, het specialisme van de advocaat, de beperkte draagkracht van de cliënt of een vast bedrag voor een bepaalde opdracht (incasso).

Bijkomende kosten

Naast de kosten terzake de werkzaamheden van de advocaat zelf, kunnen er ook bijkomende kosten zijn, ook wel verschotten genoemd. Dit zijn kosten die aan derden moeten worden betaald en meestal door de advocaat worden voorgeschoten. Dit is met name aan de orde indien een procedure moet worden gevoerd. In dat geval zijn meestal griffierechten verschuldigd. Indien een deurwaarder moet worden ingeschakeld, brengt dat ook kosten met zich mee. Mocht een procedure worden verloren, dan bestaat de mogelijkheid dat u in de proceskosten van de tegenpartij wordt veroordeeld. Teneinde misverstanden te voorkomen, is het van belang hier te benadrukken dat deze bijkomende kosten ook gemaakt kunnen worden indien op basis van een toevoeging wordt geprocedeerd.