Schijvenaars & Aerts
advocaten

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, CAO-bepalingen, ontslag, loonvorderingen

Sociale zekerheid

Ziektewet, wet werk en bijstand, WAO, WW

Personen- en familierecht

Huwelijk, samenwonen, echtscheiding, omgang, alimentatie, mediation

Strafrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Huren van woningen c.q. bedrijfsruimten

Vreemdelingenrecht

Verblijfsvergunningen regulier en asiel

Bestuursrecht

Ambtenarenrecht, ruimtelijke ordening