Wet arbeidsmarkt in balans

In 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Na invoering hiervan is echter gebleken dat de kloof tussen flexibele arbeid (tijdelijk contract of oproepcontract) en contracten voor onbepaalde tijd groter is geworden, wat helemaal niet de bedoeling was.

arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans is in 2020 in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om vaste arbeid minder vast te maken en flexibele arbeid juist minder flexibel. Wat gaat dit nu in de praktijk betekenen?

Krijgt een werknemer nu pas na twee jaar bij ontslag een transitievergoeding, vanaf 2020 krijgt een werknemer vanaf de eerste dag dat hij in dienst is getreden een transitievergoeding mee (een derde maandsalaris per gewerkt jaar).

Voorheen bestonden er acht ontslaggronden, onder andere een bedrijfseconomische reden, frequent verzuim, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie. Onder de Wet arbeidsmarkt in balans komt er een nieuwe grond bij, de cumulatiegrond. Als bijvoorbeeld de werkgever van mening is dat een werknemer onvoldoende functioneert maar onvoldoende aan dossieropbouw heeft gedaan, dan kan in combinatie met de ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding toch tot ontslag worden overgegaan.

De ketenbepaling wordt uitgebreid van twee naar drie jaar. Tot 1 januari 2020 is het mogelijk om drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar aan te gaan maar daarna geldt dat er drie tijdelijke contracten in een periode van drie jaar kunnen worden aangegaan, het volgende contract is dan voor onbepaalde tijd.

Payrollers krijgen nu minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als de werknemers die bij het bedrijf in vaste dienst zijn. Ook krijgen payrollers vanaf 2021 een betere pensioenregeling.

Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren door de werkgever worden opgeroepen en als de werkgever een oproep binnen deze vier dagen afzegt dan moeten de uren waarvoor de werknemer was opgeroepen toch worden betaald. Na twaalf maanden moet de werknemer een contract krijgen met een vast aantal uren en wel het gemiddelde van het aantal uren van de afgelopen periode van twaalf maanden.

Al deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de arbeidsmarkt in balans raakt, dat wil zeggen: minder vast en minder flexibel. De praktijk zal het leren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de arbeidsrechtspecialist van ons kantoor, mr. W.R. Aerts.

Ervaringen

“Zeer vriendelijke mensen.”

- Samuel

“Ze zijn duidelijk en helpen je snel.”

- Esther

Je bent van harte welkom bij ons gratis spreekuur

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, hebben we een gratis inloopspreekuur. Je kunt zonder afspraak bij ons terecht op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.