Alimentatie 2020

Met ingang van het jaar 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De duur wordt verkort van 12 naar 5 jaar. Dit sluit beter aan bij wat in de maatschappij leeft.

Er zijn drie uitzonderingen:

  • Bij langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar) en de alimentatiegerechtigde is maximaal 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd. Dan eindigt de termijn zodra de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. Dan is het maximum dus 10 jaar.
  • Bij huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar. De alimentatieplicht loopt dan door tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. Dan is het maximum dus 12 jaar.
  • Voor alimentatiegerechtigden die ouder zijn dan 50 jaar en langer dan 15 jaar getrouwd zijn. Zij hebben recht op 10 jaar alimentatie. Over 7 jaar vervalt deze aanspraak.

Deze nieuwe regels gelden voor nieuwe gevallen. Dat wil zeggen, als het verzoek tot echtscheiding na 1 januari 2020 is ingediend, gelden de nieuwe termijnen. Is het verzoek voor die datum ingediend, dan blijven de oude regels van toepassing.

Aftrekbaarheid

De partneralimentatie die u betaalt, is aftrekbaar in het kader van de inkomstenbelasting. Deze aftrekbaarheid wordt echter afgebouwd tot maximaal 37%. De hoogste inkomens kennen in 2019 een tarief van 52% belasting. Betaalt u 1000 euro alimentatie per maand, dan is de netto last 480 euro. Vanaf 2020 wordt dit geleidelijk aan afgebouwd. Dat maakt nogal wat uit voor iemand met een hoog inkomen. De netto last wordt in het voorbeeld 630 euro.

Ervaringen

“Zeer vriendelijke mensen.”

- Samuel

“Ze zijn duidelijk en helpen je snel.”

- Esther

Je bent van harte welkom bij ons gratis spreekuur

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, hebben we een gratis inloopspreekuur. Je kunt zonder afspraak bij ons terecht op maandag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.